Bonifacio Strait swims

Bonifacio Strait route
Route Swims First Fastest
Sardinia to Corsica 24 Gonzalo Nadal Alvarez - 2017 Nathaniel Waring - 04:14:00 (2017)
Sardinia - Corsica - Sardinia 3 Daniel Douglas Di Pierro - 2017 Daniel Douglas Di Pierro - 09:32:00 (2017)
Corsica to Sardinia 43 Harry Briggs - 1955 Gaia Naldini - 03:37:00 (2019)

View organizer data


Date Name Gender Age Nation Route Km Time
1955 Aug 11 Harry Briggs Male 34 Corsica to Sardinia 13.5 10:29:00
1958 NA NA Paolo Ciacci Male Corsica to Sardinia 13.5 NA:NA:00
1958 NA NA Ruggero Ciacci Male Corsica to Sardinia 13.5 NA:NA:00
2013 Oct 23 Mark Fabik Male 37 Corsica to Sardinia 13.5 04:22:00
2013 Oct 23 Nick Adams Male 37 Corsica to Sardinia 13.5 04:22:00
2013 Oct 23 Sakura Hingley Female 31 Corsica to Sardinia 13.5 04:22:00
2014 Jun 17 Carina Bruwer Female 34 Corsica to Sardinia 13.5 04:28:00
2014 Jun 17 Simon Murie Male 43 Corsica to Sardinia 13.5 05:33:00
2014 Jun 17 Thomas Hudson Male 44 Corsica to Sardinia 13.5 05:33:00
2014 Jul 29 Giuseppe D'Alessandro Male 39 Corsica to Sardinia 13.5 04:13:00
2014 Sep 4 Marco Allegretti Male 44-45 Corsica to Sardinia 13.5 04:08:00
2014 Sep 4 Andrea Giorgi Corsica to Sardinia 13.5 05:08:00
2014 Sep 4 Daniele Sparpaglioni Corsica to Sardinia 13.5 05:28:00
2015 Jul 8 David Rich Male 51 Corsica to Sardinia 13.5 04:54:00
2015 Aug 1 Michele Drocco Male 43-44 Corsica to Sardinia 13.5 05:18:00
2015 Sep 7 Peter Rae Male 61 Corsica to Sardinia 13.5 04:08:00
2015 Oct 19 Lennart Larsson Male 66 Corsica to Sardinia 13.5 04:31:00
2015 Oct 19 Terry Laughlin Male 64 Corsica to Sardinia 13.5 04:31:00
2015 Oct 19 Tommi Pätilä Male 45 Corsica to Sardinia 13.5 04:31:00
2016 Oct 15 David Rius Marti Male 45 Corsica to Sardinia 13.5 04:01:00
2017 Jun 21 Gonzalo Nadal Alvarez Male 40 Sardinia to Corsica 13.5 05:54:00
2017 Jun 26 Nadia Ben Bahtane Female Sardinia to Corsica 13.5 05:22:00
2017 Jun 26 Gemma Sabaté Female Sardinia to Corsica 13.5 06:33:00
2017 Jun 26 Javier Segura Sardinia to Corsica 13.5 06:33:00
2017 Jun 26 Joan Martinez Sardinia to Corsica 13.5 06:33:00
2017 Jun 26 Xavi Lerin Sardinia to Corsica 13.5 06:33:00
2017 Jul 5 Alessandra Rossi Cima Female 42 Sardinia to Corsica 13.5 05:24:00
2017 Jul 5 Daniel Douglas Di Pierro Male 23 Sardinia - Corsica - Sardinia 27 09:32:00
2017 Jul 9 Nathaniel Waring Male 53 Sardinia to Corsica 13.5 04:14:00
2017 Jul 9 Nicolas Tiffou Male 49-50 Sardinia to Corsica 13.5 04:14:00
2017 Jul 9 Oliver Köhncke Male 47-48 Sardinia to Corsica 13.5 04:14:00
2017 Jul 29 Paolo Meglio Male Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2018 Jun 24 Dmitrii Polovtcev Male Corsica to Sardinia 13.5 05:33:00
2018 Jul 26 Matt Johnson Male 48 Sardinia to Corsica 13.5 05:56:00
2018 Sep 4 Robert McGlashan Male 37 Sardinia to Corsica 13.5 05:24:00
2018 Sep 4 Dan Zilberstein Male Sardinia to Corsica 13.5 05:47:00
2018 Sep 4 Shai Katz Male Sardinia to Corsica 13.5 05:47:00
2018 Sep 4 Aya Granit Female Sardinia to Corsica 13.5 05:58:00
2018 Sep 4 Ohad Yashar Male Sardinia to Corsica 13.5 05:58:00
2018 Sep 4 Shlomo Amitai Male Sardinia to Corsica 13.5 05:58:00
2018 Sep 5 Luis Trincano Male Corsica to Sardinia 13.5 06:37:00
2018 Sep 5 Antonio Gonzalez Borrajo Male 40 Sardinia - Corsica - Sardinia 27 11:15:00
2018 Sep 5 David Rius Marti Male 47 Sardinia - Corsica - Sardinia 27 11:15:00
2018 Sep 11 Bob Groff Male Sardinia to Corsica 13.5 04:55:00
2018 Sep 18 David Kimber Male Corsica to Sardinia 13.5 04:51:00
2018 Sep 18 Mark Pollard Male 45 Corsica to Sardinia 13.5 04:51:00
2018 Sep 18 Michael Helps Male 52 Corsica to Sardinia 13.5 04:51:00
2018 Sep 19 David Holscher Male 58 Corsica to Sardinia 13.5 05:12:00
2018 Sep 19 Henry Holscher Male Corsica to Sardinia 13.5 05:12:00
2018 Oct 7 David NA Male Sardinia to Corsica 13.5 06:11:00
2018 Oct 7 Elliot NA Male Sardinia to Corsica 13.5 06:11:00
2018 Oct 7 Guy NA Male Sardinia to Corsica 13.5 06:11:00
2018 Oct 7 Hannah NA Female Sardinia to Corsica 13.5 06:11:00
2018 Oct 14 Matthew van de Schootbrugge Male 28-29 Corsica to Sardinia 13.5 03:48:00
2019 Jun 20 Elizabeth Foster Female Corsica to Sardinia 13.5 04:16:00
2019 Jun 20 Angela Andelson Female Corsica to Sardinia 13.5 04:16:00
2019 Jun 26 Alexandre Kirilos Male 50-51 Corsica to Sardinia 13.5 04:43:00
2019 Jun 27 Hana Lip Female Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2019 Jun 27 Mitali Khanzode Female 16-17 Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2019 Jun 27 Anaya Khanzode Female 13-14 Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2019 Jun 27 Rfley Lim Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2019 Jun 27 Saumitr Dikhit Male Corsica to Sardinia 13.5 04:23:00
2019 Jul 17 Ryan Stramrood Male 45 Sardinia to Corsica 13.5 04:54:00
2019 Jul 17 Andrea Turkovic Female Sardinia to Corsica 13.5 04:54:00
2019 Jul 26 April Warrick Female Corsica to Sardinia 13.5 06:44:00
2019 Sep 10 Don Perrott Male 50 Corsica to Sardinia 13.5 04:54:00
2019 Sep 10 Ian Down Male 56-57 Corsica to Sardinia 13.5 04:54:00
2019 Sep 10 Robert Drysdale Male 55 Corsica to Sardinia 13.5 04:54:00
2019 Sep 14 Gaia Naldini Female Corsica to Sardinia 13.5 03:37:00
2019 Sep 14 Robin Lang Female 31 Corsica to Sardinia 13.5 04:31:00

Back to main Events page