Toroneos Gulf Marathon - results index

Toroneos Gulf Marathon route
Route Swims Fastest
Kallithea to Nikiti Beach 497 Anastasios Sachpazidis - 05:25:00 (2013)
Kallithea / Nikiti 2-way crossing 8 Giorgios Stavropoulos - 13:22:00 (2016)
Kallithea / Nikiti 3-way crossing 1 Giannis Kotsiopoulos - 35:30:00 (2005)
Kallithea / Nikiti 4-way crossing 1 Stefanos Meltsis - 37:50:00 (2011)

View data by year:

View organizer dataBack to main Events page