Alexandros Gaggadis

Verified race results by Alexandros Gaggadis.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2003 Jul Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 09:17:00 (7/31)
2004 Jul 17 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 08:16:00 (5/29)
2005 Jul 23 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 09:20:00 (11/32)
2007 Jul 28 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 08:54:00 (6/29)
2010 Jul 18 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 10:24:00 (6/23)
2016 Jul 16 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 07:49:53 (7/20)