Bula Chowdhury Chakraborty

Solo Swims

Verified solo swims by Bula Chowdhury Chakraborty.
Date Swim Route Km Age Time
1989 Sep 12 English Channel (CSA) England to France 33 19 10:46:00
1999 English Channel (CSA) England to France 33 13:15:00
2000 Aug 19 Strait of Gibraltar North to South 14.4 30 03:35:00
2002 Aug 28 Catalina Channel Catalina Island to Mainland 32.3 32 10:23:14
2003 Mar 25 Cook Strait North Island to South Island 23 33 09:04:00
2004 Palk Strait Talaimannar to Dhanushkodi 29 13:52:00
2005 Apr 29 Robben Island Robben Island to Three Anchor Bay 10.2 35 03:26:00

Races

Verified race results by Bula Chowdhury Chakraborty.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2001 Jul 29 Lake Zurich Marathon Swim Rapperswil to Zurich 26.4 31 07:38:40 (6/16)
2002 Jul 20 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 32 08:11:00 (8/29)