Laurie Foster

Verified solo swims by Laurie Foster.
Date Swim Route Km Age Time
2001 Hawaiian Islands ʻAlalākeiki Channel
Maui to Kahoolawe
12.1 NA:NA:00
2003 Hawaiian Islands Kaulakahi Channel
Kauai to Niihau
27.4 NA:NA:00
2005 Hawaiian Islands Kealaikahiki Channel
Kahoolawe to Lanai
29.8 NA:NA:00
2007 Hawaiian Islands Kalohi Channel
Lanai to Molokai
15 NA:NA:00
2015 'Au'au Channel Lanai to Maui 14.2 NA:NA:00