Mark Johansen

Berkhamsted

Solo Swims

Verified solo swims by Mark Johansen.
Date Swim Route Km Age Time
2014 Sep 7 English Channel (CSPF) England to France 33 49 14:08:04
2023 Sep 29 Catalina Channel Catalina Island to Mainland 32.3 58-59 15:01:24

Races

Verified race results by Mark Johansen.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2016 Jun 5 Jubilee River Swim Taplow to Eton 10 50-51 03:21:40 (45/69)
2016 Aug 7 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 50-51 03:12:59 (3/44)
2017 Jun 11 Jubilee River Swim Taplow to Eton 10 51-52 02:36:52 (10/103)
2017 Aug 6 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 51-52 03:30:55 (11/77)
2018 Aug 5 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 52-53 03:24:53 (6/105)
2018 Sep 8 20 Bridges Manhattan Swim Manhattan circumnavigation (CCW) 45.9 53 07:52:48 (9/16)
2019 Jun 8 Jubilee River Swim Taplow to Eton 10 53-54 02:48:21 (14/110)
2019 Aug 4 Thames Marathon Henley-on-Thames to Marlow 14 53-54 03:42:02 (20/98)