Vasilis Koutlianos

Verified race results by Vasilis Koutlianos.
Date Swim Route Km Age Time/Place
2004 Jul 17 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:30:00 (26/29)
2008 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 15:11:00 (26/27)
2009 Jul 17 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 13:15:00 (23/26)
2011 Jul 16 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 14:28:00 (24/26)
2012 Jul 14 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:26:00 (24/24)
2013 Jul 14 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:12:00 (22/22)
2014 Jul 19 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 14:00:00 (20/21)
2015 Jul 18 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:56:00 (18/20)
2016 Jul 16 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 12:54:00 (16/20)
2018 Jul 14 Toroneos Gulf Marathon Kallithea to Nikiti Beach 24.5 13:00:00 (21/21)